فیلم کمیدی

۱۴مرداد
شروع تدوین فیلم “به خاطر یک آمپول ناقابل “

شروع تدوین فیلم “به خاطر یک آمپول ناقابل “

داریوش بابائیان از ارسال فیلم «به خاطر یک آمپول ناقابل» برای بازبینی به دبیرخانه جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان خبر داد.