فیلم پلاسکو

۰۶بهمن
فیلم/ خروج پیکر یکی دیگر از شهدای آتش‌نشان از زیر آوار پلاسکو

فیلم/ خروج پیکر یکی دیگر از شهدای آتش‌نشان از زیر آوار پلاسکو

پیکر یک آتش‌نشان دیگر از زیر آوار ساختمان پلاسکو بیرون کشیده شد.