فیلم پرستو صالحی

۰۸بهمن
واکنش تند پرستو صالحی به مسئولین

واکنش تند پرستو صالحی به مسئولین

پرستو صالحی شب گذشته در لایو اینستاگرام در انتقاد به مسئولین سخنان بسیار تندی را بر زبان آورد.