فیلم واکنش کاربران

۰۴اسفند
فیلم واکنش کاربران مجازی به درخواست عزل رئیس سازمان خصوصی‌ سازی

فیلم واکنش کاربران مجازی به درخواست عزل رئیس سازمان خصوصی‌ سازی

خبر حکم ممنوع الخروجی رئیس سازمان خصوصی‌ سازی با واکنش کاربران شبکه اجتماعی توییتر همراه شد.