فیلم های سینمایی تلویزیون

۱۹شهریور
روزهای پایانی تابستان همراه با فیلم های سینمایی تلویزیون

روزهای پایانی تابستان همراه با فیلم های سینمایی تلویزیون

«شیار ۱۴۳»، «اتوبوس شب»، «مرغ دریایی»،«هوگو»و «خیابون ارگ» تعدادی از فیلم های پایان هفته هستند.