فیلم-های-ایرانی-جشنواره-ژاپنی- تهرانیوز

۲۰دی
فیلم های ایرانی در جشنواره ژاپنی

فیلم های ایرانی در جشنواره ژاپنی

پنجمین دوره جشنواره فیلم گرین ایمیج ژاپن شاهد نمایش سه فیلم کوتاه ایرانی با مضمون محیط زیستی خواهد بود.