فیلم-نقطه-کور-با-بازی-هانیه-توسلی-جشن- تهرانیوز

۰۳دی
فیلم نقطه کور با بازی هانیه توسلی به جشنواره میرود

فیلم نقطه کور با بازی هانیه توسلی به جشنواره میرود

این فیلم داستان خسرو است که ۲۳ روز بر پهنه دریا و به دور از خانواده‌اش گذرانده‌است. او با دنیایی از ابهامات فکری که تمام مدت همراه او بوده وارد خانه‌اش در تهران می‌شود.