فیلم مامان

۱۰تیر
جزئیات ساخت فیلم “بهمن کامیار”

جزئیات ساخت فیلم “بهمن کامیار”

بهمن کامیار به برخی جزئیات ساخت فیلم سینمایی «مامان» اشاره کرد.