فیلم فتنه 88

۲۷بهمن
لحظه آتش زدن جوان بسیجی وسط خیابان!! + فیلم

لحظه آتش زدن جوان بسیجی وسط خیابان!! + فیلم

دی ماه سال ۱۳۸۸ تصویری زشت ولی آموزنده را در ذهن ایرانیان آشکار می‌سازد.