فیلم فارسی

۲۴شهریور
رسانه های غربی در تضعیف بنیان خانواده نقش بسزایی دارند

رسانه های غربی در تضعیف بنیان خانواده نقش بسزایی دارند

استادیار دانشگاه تهران گفت: برعکس صدا و سیمای ما، فیلم و سریال های رسانه های خارجی، فقط عشق را نمایش می دهند، و با این موضوع جذاب مخاطب زیادی به خود جذب می کنند و با مشروعیتی که به هرنوع عشقی می دهند، خیانت همسران به هم و روابط مضر برای بنیان خانواده را ترویج می­کند.