فیلم شرایط خاص

۰۳اردیبهشت
«شرایط خاص» بهتاش پایتخت + عکس

«شرایط خاص» بهتاش پایتخت + عکس

با ادامه تصویربرداری سریال تلویزیونی «شرایط خاص»، تاکنون ۴۰ درصد از این سریال جلوی دوربین رفته است.