فیلم سینمایی «ساقی»

۲۸اسفند
ساخت فیلم سینمایی «ساقی» در پایتخت

ساخت فیلم سینمایی «ساقی» در پایتخت

ساخت فیلم سینمایی «ساقی» با موضوع مذهبی اجتماعی در شهرستان پیشوا کلید خورد.