فیلم زلزله

۱۷مهر
تکه تکه شدن زمین در زلزله وحشتناک ! + فیلم

تکه تکه شدن زمین در زلزله وحشتناک ! + فیلم

زلزله‌ای وحشتناک در اندونزی، به تکه تکه شدن جاده‌ها منجر شد.