فیلم رسوایی

۰۸بهمن
«رسوایی» در اینستاگرام! + عکس

«رسوایی» در اینستاگرام! + عکس

“خبر آمد خبری در راه است” مسعود ده نمکی با انتشار این جمله در اینستاگرام ، از آمدن فیلم رسوایی ۲ خبر داده است.