فیلم دلدادگان

۱۷شهریور
رنگ عوض کردن سریال” دلدادگان”

رنگ عوض کردن سریال” دلدادگان”

منوچهر هادی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: در ادامه فصل اول و استقبال شما عزیزان به گذشته کارکترهااز سال ۵۶ تا۶۴ میپردازیم تنها دو بازیگر مشترک در طول سریال در نقش‌های گذشته و حال بازی می‌کنند.