فیلم خداحافظی بهداد سلیمی

۰۵شهریور
لحظه خداحافظی بهداد سلیمی از دنیای قهرمانی + فیلم

لحظه خداحافظی بهداد سلیمی از دنیای قهرمانی + فیلم

بهداد سلیمی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ از دنیای وزنه برداری خداحافظی کرد.