فیلم تلوزیون

۲۲شهریور
فیلم سینمایی آخر هفته تلوزیون

فیلم سینمایی آخر هفته تلوزیون

شب بارانی»، «یک تابستان پرهیجان»، «سفیر»، «لب دریا» برخی از فیلم های سینمایی پایان هفته هستند.