فیلم بیمارستانی

۰۱آذر
واکنش وزیر به انتشار فیلم های بیمارستانی

واکنش وزیر به انتشار فیلم های بیمارستانی

وزیر بهداشت گفت: مقصران اصلی تهیه فیلم های بیماران در مراکز درمانی پرسنل بیمارستان نیستند. ساحت حوزه پزشکی از این اتفاقات بری است.