فیلم به جهنم

۲۱مرداد
فیلم/ روحانی: به جهنم!

فیلم/ روحانی: به جهنم!

صحبت های تند روحانی خطاب به منتقدان را در ادامه ببینید.