فیلم-برداری-۱۰بشمار-سکانس-پایانی-تهرانیوز

۱۸آذر
فیلم برداری تا ۱۰بشمار به سکانس پایانی رسید

فیلم برداری تا ۱۰بشمار به سکانس پایانی رسید

سکانس پایانی فیلم سینمایی «تا ۱۰ بشمار» در اتوبان همت ضبط می شود.