فیلم بازی ایران قطر

۲۵دی
فیلم/ بازی ایران و قطر در جام ملتهای آسیا ۲۰۱۵

فیلم/ بازی ایران و قطر در جام ملتهای آسیا ۲۰۱۵

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و قطر از مسابقات جام ملتهای آسیا ۲۰۱۵ برگزار شد.