فیلم بازی ایران آمریکا

۲۹خرداد
فیلم بازی والیبال ایران و آمریکا در تهران

فیلم بازی والیبال ایران و آمریکا در تهران

تیم ملی والیبال ایران در بازی برگشت با نتیجه ۳ بر صفر آمریکا را در آزادی متوقف کرد.