فیلم-بازیچه-انتظار-پروانه-ساخت- تهرانیوز

۱۶دی
فیلم بازیچه در انتظار پروانه ساخت

فیلم بازیچه در انتظار پروانه ساخت

محمدعلی سجادی گفت: نگارش فیلمنامه «بازیچه» به اتمام رسیده اما هنوز پروانه ساخت آن صادر نشده است.