فیلم اورکا

۰۹مهر
بازگشت ترانه علی دوستی به سینما

بازگشت ترانه علی دوستی به سینما

ترانه علیدوستی بازیگر جوان سینما بعد از چند سال دوری از سینما با فیلم جدید کارگردان صفر تا سکو به دنیای سینما بازگشت.