فیلم اشک هایم را نبین

۰۲اردیبهشت
نخستین کارگردان معلول جهان کارش تمام شد

نخستین کارگردان معلول جهان کارش تمام شد

دستیاراول کارگردان فیلم اشک هایم را نبین اظهار داشت: کارگردان این فیلم احمد ارجمندی، نخستین کارگردان معلول جهان است.

۰۹بهمن
ارائه آموزش های گروهی برای جامعه هدف کمیته امداد فیروزکوه

ارائه آموزش های گروهی برای جامعه هدف کمیته امداد فیروزکوه

با ارائه آموزش های گروهی به خانواده های هدف کمیته امداد امام خمینی(ره)، ارتقای سطح معلومات و ایجاد فرصت های شغلی در روستاها دنبال می شود.