فیلم اسیدپاشی اصفهان

۰۳آبان
فیلم/ ماهی صیدشده از آب اسیدی!

فیلم/ ماهی صیدشده از آب اسیدی!

ماجرای این روزهای اصفهان و نسبت دادن اتفاقات تلخ اسیدپاشی به افراد معتقد و آمران به معروف حکایت عجیبی دارد. گویا همراه با زاینده‌رود انصاف بعضی‌ها هم خشک شده است!