فیلم اتمی

۲۱مرداد
بازی سم هارت در یک فیلم جاسوسی

بازی سم هارت در یک فیلم جاسوسی

بر اساس آخرین گزارشات نگارش فیلمنامه نسخه دوم فیلم سینمایی “بلوند اتمی” هم اکنون توسط “سم هارت” و “آنتونی جاسنون” آغاز شده است.