فیلم آرگو

۰۶مهر
آیا باید منتظر یک «آرگوی محترمانه» باشیم؟

آیا باید منتظر یک «آرگوی محترمانه» باشیم؟

نکته ای که درباره تسخیر لانه جاسوسی باید در نظر گرفت «بار انقلابی» این اتفاق بود که به جهت تبعات بین المللی آن نمود بیشتری پیدا کرد و همیشه بعنوان یکی از انقلابی ترین اتفاقات انقلاب اسلامی، مورد توجه مظلومان جهان قرار گرفت.