فیلم آتش زدن کنسولگری عربستان

۱۲دی
کنسولگری عربستان در مشهد به آتش کشیده شد + فیلم

کنسولگری عربستان در مشهد به آتش کشیده شد + فیلم

در این ویدئو به آتش کشیده شدن کنسولگری عربستان در مشهد را خواهید دید.