فیلسوف

۰۵شهریور
زکریای رازی| پزشک کیمیاگر و فیلسوف مولف

زکریای رازی| پزشک کیمیاگر و فیلسوف مولف

زکریای رازی نه تنها در زمینه خدمت به علم پزشکی و داروسازی به نامی برتر در تاریخ ایران تبدیل شده ، در عرصه های مختلفی چون فلسفه، شیمی و تالیف آثار مختلف نیز نشانی ماندگار از خود برجای گذاشته است.

۲۹اردیبهشت
ریاضیدان و رباعی سرای بزرگ ایران زمین

ریاضیدان و رباعی سرای بزرگ ایران زمین

خیام نیشابوری، نزد دانشمندان معاصر خود از احترام خاصی برخوردار بوده است. وی را در دوره ی خود به عناوینی از جمله «امام خراسان»، «حجه الحق»، «فیلسوف العالم» می‌نامیدند.

۲۴آبان

علامه طباطبایی به روایت تصویر

علامه سیدمحمدحسین طباطبایی نویسنده تفسیر المیزان، فقیه، فیلسوف و مفسر قرآن، شیعه و ایرانی است