فیلتر شدن تلگرام طلایی

۰۱تیر
متوقف شدن فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام

متوقف شدن فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام

سرانجام و با اطلاعیه رسمی تلگرام طلایی و هاتگرام، فعالیت این دو اپلیکیشن بسیار پرکاربرد، برای همیشه به پایان رسید.