فیلتر دانا

۲۴شهریور
«دانا» سایتی تایید شده از سوی کارگروه مصادیق اما فیلتر/ استیضاح وزیر علوم با فیلترشدن دانا ارتباط دارد؟

«دانا» سایتی تایید شده از سوی کارگروه مصادیق اما فیلتر/ استیضاح وزیر علوم با فیلترشدن دانا ارتباط دارد؟

شبکه اطلاع رسانی دانا مدتی است که از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد فیلتر شده است اما این سایت در لیست مورد تایید کارگروه مصادیق قرار دارد.