فیلتر تلگرام در بازار

۰۴اردیبهشت
اخطار گوگل، تلگرام طلایی خطرناک است!

اخطار گوگل، تلگرام طلایی خطرناک است!

پس از فیلتر شدن تلگرام در کشورمان، بسیاری به استفاده از اپلیکیشن تلگرام طلایی روی آوردند، برنامه‌ای که یک نسخه غیر رسمی از تلگرام محسوب می‌شود