فیلتر تانگو

۲۰دی
سلامت اخلاقی خانواده ها علت فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی

سلامت اخلاقی خانواده ها علت فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی

وزیر دادگستری در خصوص فیلتر برخی شبکه های اجتماعی اظهار داشت: برخی از این شبکه‌ها سلامت اخلاقی خانواده‌ها را به مخاطره انداخته و به نوعی دردسرساز شده‌اند.