فیلتر تانگو با دستور مقام قضایی

۱۷دی
لاین واتساپ و تانگو تا ساعاتی دیگر فیلتر می شوند

لاین واتساپ و تانگو تا ساعاتی دیگر فیلتر می شوند

با دستور مقام قضایی ۳ نرم افزار پیام رسان لاین، واتس آپ و تانگو تا ساعتی دیگر فیلتر می‌شود