فیصل قاسم

۲۳بهمن
مجری، مهمان برنامه پخش زنده را بیرون انداخت + فیلم

مجری، مهمان برنامه پخش زنده را بیرون انداخت + فیلم

“فیصل قاسم” مجری معروف برنامه “الاتجاه المعاکس” شبکه “الجزیره” قطر مهمان خود را از یک برنامه پخش زنده بیرون انداخت.