فیش های نامتعارف

۲۲تیر
فیش های نامتعارف حقوق مدیران تنها ۲۰ درصد از کل دریافتی آنان می باشد/ سرمایه معنوی مردم با عذر خواهی کردن برنمی گردد

فیش های نامتعارف حقوق مدیران تنها ۲۰ درصد از کل دریافتی آنان می باشد/ سرمایه معنوی مردم با عذر خواهی کردن برنمی گردد

 کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به دریافت های نجومی برخی از مدیران دستگا های  اجرایی کشور گفت: فیش های حقوقی برخی از مدیران تنها ۲۰درصد از کل دریافتی این افراد می باشد و با عذرخواهی مسئولان کشور نمی توان سرمایه معنوی مردم که همان اعتماد است را باز گرداند.