فیش حقوق 20 میلیونی

۰۲مرداد
افزایش حقوق معلمان از شهریور ماه / ماجرای فیش حقوق ۲۰ میلیونی

افزایش حقوق معلمان از شهریور ماه / ماجرای فیش حقوق ۲۰ میلیونی

سرپرست وزارت آموزش و پرورش از اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان از نیمه شهریور امسال و افزایش حقوق معلمان خبر داد.