فیش حقوق مدیران بیمه مرکزی

۲۸اردیبهشت
حقوق چند سال کارگران در جیب یک ماه آقایان مدیر/ آیا انتصاب همتی مشکلی را حل می کند؟

حقوق چند سال کارگران در جیب یک ماه آقایان مدیر/ آیا انتصاب همتی مشکلی را حل می کند؟

حقوق کارگرانی که بار اصلی اقتصاد و تحریم های اقتصادی کشور را به دوش می کشند، تنها ۱۴ در صد افزایش یافته انتشار فیش حقوق میلیونی مدیران ارشد بیمه مرکزی همه را حیرت زده کرد. این در حالی است که مدیران بیمه مرکزی حقوق چند سال کارگران را در عرض یک ماه به جیب می زنند چه گره ای را از مشکلات کشور حل کرده اند.