فیش حقوقی چند ده میلیونی

۰۲خرداد
فقرنمایی دولت، حقوق‌های نجومی مدیران، برجام و دیگر هیچ

فقرنمایی دولت، حقوق‌های نجومی مدیران، برجام و دیگر هیچ

مدیرانی که در مقابله با رکود ناکام مانده‌اند چرا بایستی حقوق چند ده میلیونی و ۱۰ الی ۲۰ برابری در مقایسه با حقوق کارمندان و حقوق‌بگیران دیگر بگیرند؟