فیش حقوقی شریعتمداری

۱۹تیر
افشای حقوق واقعی حسین شریعتمداری

افشای حقوق واقعی حسین شریعتمداری

جریان ویژه خوار برای حاج حسین شریعتمداری فیش حقوقی ۱۷۸ میلیونی جعل کرده است. حسب اطلاع دقیقی که دارم دریافتی ایشان با احتساب کارانه و اضافه کار حدود ۴ میلیون تومان است.