فیش‌های حقوقی مدیران دولتی

۳۰آبان
تاخیر در شفاف‌سازی حقوق مدیران

تاخیر در شفاف‌سازی حقوق مدیران

یکی از وعده‌های داده‌شده اما محقق نشده دولت دوازدهم، اطلاع‌رسانی میزان حقوق و مزایای دریافتی مقامات و مدیران ارشد دولت از طریق راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا می باشد.