فیسبوک رهبر

۲۲مهر
ماجرای انتساب دروغین صفحه فیسبوک و توئیتر به مقام معظم رهبری + متن پاسخ دفتر رهبری در این خصوص

ماجرای انتساب دروغین صفحه فیسبوک و توئیتر به مقام معظم رهبری + متن پاسخ دفتر رهبری در این خصوص

در حالی که برخی از صفحات منتسب به مقام معظم رهبری در شبکه‌های اجتماعی صهیونیستی اقدام به فعالیت می‌کنند دفتر مقام معظم رهبری، راه‌انداز این صفحات از سوی این دفتر را رد کرده است.