فیزیکدان

۲۳اسفند
فیزیکدان مشهور انگلیسی درگذشت

فیزیکدان مشهور انگلیسی درگذشت

استیون هاکینگ فیزیکدان مشهور انگلیسی در سن ۷۶ سالگی درگذشت.