فیروزی

۱۵اسفند
سومین شهر خلاق کشور در ورامین راه اندازی می شود

سومین شهر خلاق کشور در ورامین راه اندازی می شود

دبیر همایش نخبگان ورامین گفت: به دنبال راه اندازی شهر خلاق در ورامین هستیم که این شهر عضو یونسکو می شود و در هر کجای دنیا سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری دارند، یونسکو این شهرها را معرفی می کند که در ایران دو شهر وجود داشته و می خواهیم که شهر سوم باشیم.