فیروزآباد

۲۹تیر
شهر ری آماج انواع آلودگی‌های زیست محیطی است

شهر ری آماج انواع آلودگی‌های زیست محیطی است

رییس اداره محیط زیست شهرستان ری این شهرستان را آماج انواع آلودگی های زیست محیطی دانست و گفت: روزانه ۲۰۰۰ تن زباله از کانال آب فیروزآباد و سرخه حصار وارد این شهرستان می شود.