فکت شیت اصلی

۲۵اردیبهشت
مجلس برای دستیابی به فکت شیت اصلی راهی جز تصویب طرح بازبینی توافق ندارد

مجلس برای دستیابی به فکت شیت اصلی راهی جز تصویب طرح بازبینی توافق ندارد

کارشناس مسائل سیاسی گفت: مجلس شورای اسلامی اگر می خواهد نقش تاریخی خود را در این مذاکرات ایفا کند و اگر می خواهد به فکت شیت نهایی اصلی مذاکرات دست یابد و پیش از توافق در جریان جزئیات ان قرار گیرد چاره ای جز تصویب طرح بازبینی توافق ندارد.