فيليپين

۳۰مرداد

پشت پرده مرگ مشکوک تبعه ایرانی در فیلیپین

سفیر فیلیپین در تهران پس از احضار به وزارت خارجه، توضیحاتی درباره درگذشت آقای خاکی ارائه داد.