فوک

۲۴مرداد
نابودی ۹۰۰ هزار قلاده فوک خزر

نابودی ۹۰۰ هزار قلاده فوک خزر

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: جمعیت فوک خزری از یک میلیون قلاده به حدود ۱۰۰ هزار قلاده رسیده است.