فولیک اسید

۳۰اردیبهشت

زنان مصرف این مواد را فراموش نکنند

نوشیدن روزانه دو لیوان شیر و مصرف “قرص زینک و فولیک اسید” برای زنان به ویژه بعد از ۳۰ سالگی ضروری است و باید آن را جدی بگیرند.